Оргкомитет XIX Конференции (2022 г.)

YqP1ksWkEjI2.jpg

NL.jpg

Е. А. Забелина
м.н.с. ИЛИ РАН (председатель)
Н. Н. Логвинова
м.н.с. ИЛИ РАН (секретарь)

NZ.JPG

Д. В. Герасимов
м.н.с. ИЛИ РАН
Н. М. Заика
с.н.с. ИЛИ РАН

OK.jpg

О. В. Кузнецова
н.с. ИЛИ РАН
А. А. Кузнецов
Киотский университет

В. В. Модина
лаборант ИЛИ РАН

М. Л. Федотов
м.н.с. ИЛИ РАН

MX.JPG

 
М. А. Холодилова
н.с. ИЛИ РАН